ផ្ទះសំណាក់ ប៊ូទិក ដរមីថូរី កូជីកិ

ផ្ទះសំណាក់ ប៊ូទិក ដរមីថូរិ កូជីកិ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ។

នៅទីមានបន្ទប់ស្នាក់នៅបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ៖
1 បន្ទប់ស្នាក់នៅជាឯកជន
2 បន្ទប់នៅស្នាក់រួម ( មានរាងជាគ្រែពីរជាន់ មានជញ្ចាំង នឹងវាំងនន បិទបើក )។

នៅទីនេះ ក៏មានប្រពន្ធ័អុីនធឺណែត , កាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព,ទឹកពិសា នឹងសេវាកម្មសម្អាតបន្ទប់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

 

ブティックドミトリー高知家

ការរៀបចំដំណើរកំសាន្ត នឹង សំបុត្រឡានក្រុង

អ្នកអាចរកសេវាកម្មទាំងនេះបានជាមួយបុគ្គលិកនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
ហើយអ្នកក៏អាចសាកសួរពីពត៌មានអំពីដំណើរកំសាន្តទាំនោះផងដែរ។

アンコールワット

ទីតាំង

ផ្ទះសំណាក់ ប៊ូទិក ដរមីថូរី កូជីកិ មានទីតាំស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាប,
មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើកំតសាន្តពេលរាត្រី ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ ៖

– 2នាទី ពីផ្សាររាត្រីអង្គរ (150ម៉ែត្រ)
– 5 នាទី ពីផ្សារផាប់ស្រ្ទីត (300ម៉ែត្រ) ។

シェムリアップのパブストリート