អំពីដំណើរកំសាន្ត

 • アンコール小回りコース

  វង់តូច

  [ប្រាសាទអង្គរវត្ត អង្គរធំ តាកែវ តាព្រហ្ម បន្ទាយក្ដី]

  រយៈពេលទស្សនា ៖ ៦ ម៉ោង។

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ : ១៥ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ។

 • アンコール大回りコース

  វង់ធំ

  [ប្រាសាទព្រះខ័ន ប្រាសាទនាគព័ន្ធ, ប្រាសាទតាសោម, ប្រាសាទមេបុណ្យ, ប្រាសាទប្រែរូប ]

  ប្រហែល៖ ៤ ម៉ោង។

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ២០ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ។

 • アンコールワットで朝日鑑賞

  ទស្សនា ព្រះអាទិត្ររះ

  ប្រហែល៖ ២ ម៉ោង។

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ៨ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ១៥ ដុល្លារ។

 • 夕日鑑賞

  ទស្សនា ព្រះអាទិត្រលិច

  ប្រហែល៖ ៣ ម៉ោង។

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ៨ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ១៥ ដុល្លារ។

 • バンテアイスレイ

  ប្រាសាទបន្ទាយស្រីនឹងប្រសាទបន្ទាយសំរែ

  [និងសារមន្ទីរមីនប្រសិនបើអ្នកចង់មើល]

  ប្រហែល៖ ៤ ម៉ោង

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ២៥ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៥០ ដុល្លារ។

 • クバールスピンアン

  ប្រាសាទ ក្បាលស្ពាន ប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទបន្ទាយសំរែ

  ប្រហែល៖ ៦ ម៉ោង

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៦៥ ដុល្លារ។

 • ベンメリア

  ប្រាសាទបេងមាលា

  ប្រហែល : ៤ ម៉ោង

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៦៥ ដុល្លារ។

 • プノンクーレン

  ភ្នំគូលេន

  ប្រហែល: ៥-៦ ម៉ោង

  ឡាន
  តម្លៃ ៧៥ ដុល្លារ។

 • プレアヴィヒア

  ប្រាសាទព្រះវិហារ

  ប្រហែល៖ ៨ ម៉ោង

  ឡាន
  តម្លៃ ១២០ ដុល្លារ។

 • プレアヴィヒア

  រាសាទព្រះវិហារជាមួយ

  [ប្រាសាទបេងមាលា រឺ ប្រាសាទកោះកេរ]

  ប្រហែល៖ ៨-១៤ ម៉ោង

  ឡាន
  តម្លៃ ១២០-២០០ ដុល្លារ។

 • ロリュオス遺跡群

  រលួស

  ប្រហែល៖ ៤ ម៉ោង

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ១៥ ដុល្លារ
  ឡាន
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ

 • トンレサップ湖

  បឹងទន្លេសាប

  ប្រហែល៖ ៤ ម៉ោង
  សំបុត្រទូក ប្រហែល ២០ ដុល្លារ

  ម៉ូតូកង់បី
  តម្លៃ: ១៥ ដុល្លារ។
  ឡាន
  តម្លៃ: ៣៥ ដុល្លារ។

ទស្សនាគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ ជនជាតិខ្មែរមិនតម្រូវអោយទិសំបុត្រឡើយ។

※ចំណាំតម្លៃគឺគិតក្នុងមួយរឺមកកង់បី ឬ ឡាន ( អ្នកអាចចែករំលែកតម្លៃនោះទៅតាមចំនួនមនុស្សដែលមាន ) ។

 

សំបុត្រឡាន

カンボジアのバスチケット手配

យើងមានលក់សំបុត្រឡានក្រុង

[រួមបញ្ចូលទាំងការទទួលយកដោយឥតគិតថ្លៃពីសណ្ឋាគារ]

អ្នកអាចរកសេវាកម្មទាំនៅ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ។

ភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ កោះរុង។
កែប កំពត បាត់ដំបង ទីក្រុងបាងកក ហូជីងមិញ និងមានកន្លែជាច្រើនទៀត….។