សេវាកម្ម

សេវាកម្មបោកគក់
កូនសោរសម្រាប់ទូរសុវត្ថិភាព
ភេសជ្ជៈផ្សេងៗ
* អ្នកអាចរកសេវាកម្មទាំងអស់នេះបាន ជាមួយបុគ្គលិកនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ។
高知家ロビー
ប្រព័ន្ធ Wifi
អុិនធឺណែត ដើរលឿន
បណ្ណាល័យ (library )
មានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្ត នឹង សៀវភៅរឿង ជាភាសារអង្លេ នឹង ភាសារ ជប៉ុន ។
កំសៀវដាំទឹក នឹង ចាន
មានកំសៀវដាំទឹក នឹង ចាន ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃ ។
高知家の共有スペース
ការជួលកង់
មានកង់សម្រាប់ជួល ត្រឹមតែ $2 ក្នុងមួយថ្ងៃ
ម៉ោងចេញ
បន្ទាប់ពីម៉ោងចាកចេញ អ្នកក៏អាចផ្ញើរឥវ៉ាន់ ប្រើបន្ទប់ទឹក នឹង អង្គុយលេងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ដោយឥតគិតថ្លៃ ។
ទឹកពិសា
នៅទីនេះ ក៏មានទឹកបរិសុទ្ធពិសារដោយឥតគិតថ្លៃ ។
高知家の共有スペース2